PRAKTISK INFORMATION

Konsultation
Foregår kun efter aftale.
Der er typisk afsat 15 minutter til hver konsultation.
Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges løbende hos dagens akutlæge.
Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 14.30-17.00.

Telefonkonsultation
Er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder læger og sygeplejersker ved telefonen.
Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.
Det kan være vanskeligt at komme igennem på telefonen, og man må evt. prøve flere gange. Det er derfor vigtigt, at telefonkonsultationerne gøres så korte og præcise som muligt.
Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00-12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og rutineundersøgelser - Skulle svarene give anledning til yderligere opfølgning, vil sekretærerne ofte henvise til lægernes telefontid, mail eller til en konsultation.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet "E-KONS LOGIN" på forsiden kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.