LÆGEVAGTEN

Der henvises uden for almindelig arbejdstid til:

Lægevagten i Region Sjælland

Telefon 70 15 07 00

Lægevagten kan kontaktes ved akut opstået sygdom.
Overvej altid om problemet kan vente, til egen læge atter kan kontaktes.