UTILSIGTET HÆNDELSE

Vi gør vores patienter opmærksomme på, at det er muligt at rapportere eventuelle utilsigtede hændelser sket hos egen læge eller andre steder i sundhedsvæsenet på DPSD - Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

 

Link til DPSD er: http://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende

 

På samme hjemmeside er der både information om utilsigtede hændelser og link til de formularer som er nødvendige